Nyheter 2013 

Februar

Årets championatvinner 2012, senior:

Therese Bragstad!

AEG AWARDS Årets championatvinner for senior 2012 ble

Therese Bragstad!

Hun har vært med å prege Norsk Dressur i en årrekke. Gjennom sin trenergjerning er hun en aktiv og positiv støttespiller som bidrar til rekruttering og fremgang for dressursporten i Bergen.

Årets championatvinner har reist mange turer over fjellet, og plukket premier i Lille Tur både i øst og vest gjennom hele sesongen.

Vi gratulerer og ønsker lykke til i kommende sesong!